Contact Us

Contact Person
Gaurav Bhai Chawda
Email
matrimony@kgksamaj.org
Telephone
+91 9827116141
Address
MARRIAGE BUREAU SAMITI, KGK SAMAJ MAHASABHA, KSHTRIYA GYATI SEVA SAMITI BHAWAN, CIVIL STATION ROAD, RAIPUR (CG) 492009