Contact Us

Contact Person
BHAVESH BHAI RATHOR
Email
matrimony@kgksamaj.org
Telephone
+91 9425838777
Address
MARRIAGE BUREAU SAMITI, KGK SAMAJ MAHASABHA, KSHTRIYA GYATI SEVA SAMITI BHAWAN, CIVIL STATION ROAD, RAIPUR (CG) 492009