Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Family Details of: Rasik Purshottam Bhai Taunk

Family Registration No.: 786


Surname: Taunk

Desh ma Gaam: Khambhra

Kuldevi: Bramhani Maa

Gotra: Kaushik
Image Name / UID No. Relation Age Edu Qual Occupation Contact No.
Rasik Purshottam Bhai

SKGKS-RYP-0786-01
Self 55 H.S.C Business
9039168909
Harsha Rasik Bhai

SKGKS-RYP-0786-02
Wife 49 H.S.C House Wife
8109364004
Mohit Rasik Bhai

SKGKS-RYP-0786-03
Son 28 B.C.A Business
9770712274
rocking.samre@gamil.com


Residential Address:


Raman Mandir Ward
Near Bade Nala
Fafadih
Ward No.:21, RAIPUR, CG - 0

Office Address:


Jalaram Provision
Devendra Nagar, Sec-5, Raipur

RAIPUR, CG - 0