Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Family Details of: Pankaj Ratilal Bhai Taunk

Family Registration No.: 816


Surname: Taunk

Desh ma Gaam: Khambhra

Kuldevi: Bramhani Maa

Gotra: Kashyap
Image Name / UID No. Relation Age Edu Qual Occupation Contact No.
Pankaj Ratilal Bhai

SKGKS-RYP-0816-01
Self 59 B.Com Service
9893233273
Vijeta Pankaj Bhai

SKGKS-RYP-0816-02
Wife 57 Class XII House Wife
8962514553
Payal Pankaj Bhai

SKGKS-RYP-0816-03
Daughter 32 B.Ed Service
8871542660
Kunal Pankaj Bhai

SKGKS-RYP-0816-04
Son 28 B.C.A. Service
8982429443


Residential Address:


Janta -1283, Vir Sawarkar Nagar
Hirapur

Ward No.:1, RAIPUR, CG - 492099

Office Address:


Chief Workshop Manager
Wagon Repair Shop (Wrs)

RAIPUR, CG - 492001