Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Family Details of: Gunwant Gopal Bhai Taunk

Family Registration No.: 852


Surname: Taunk

Desh ma Gaam: Nagalpar

Kuldevi: Bramhani Maa

Gotra: Kashyap
Image Name / UID No. Relation Age Edu Qual Occupation Contact No.
Gunwant Gopal Bhai

SKGKS-RYP-0852-01
Self 65 B.A. Agriculture
9630197951
Nanda Gunwant Bhai

SKGKS-RYP-0852-02
Wife 60 B.Sc House Wife
Tution
9630197952
Harsh Gunwant Bhai

SKGKS-RYP-0852-03
Son 37 Class XII Agriculture
9755312403
Neha Harsh Bhai

SKGKS-RYP-0852-04
D'Ter In Law 35 B.Com, CA (Inter) House Wife
9770828241
Hardik Gunwant Bhai

SKGKS-RYP-0852-05
Son 34 M.C.A Service
8147612123


Residential Address:


Housing Society Opp- Aishwarya Kingdom,
Block-B-23, Kachana, Khamhardih
Shankar Nagar Raipur
Ward No.:29, RAIPUR, CG - 0

Office Address:


Jalaram Provision Store
Opp- Patidar Timbar, Bhanpuri

RAIPUR, CG - 0