કાર્યવાહક સમિતિ

ક્ર. નામ હોદ્દો ગામ મોબાઈલ નંબર
1 શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ કેશવજીભાઈ પરમાર પ્રમુખશ્રી રાજનાંદગાંવ 9826143353
2 શ્રી કુંવરજીભાઈ રણછોડભાઈ ટાંક સલાહકાર અધ્યક્ષશ્રી નાગલપર 9426276880
3 શ્રી સુનિલભાઈ વિશ્રામભાઈ ચાવડા ઉપપ્રમુખશ્રી હૈદ્રાબાદ 9848030013
4 શ્રી વિનોદભાઈ શાંતિલાલભાઈ જેઠવા ઉપપ્રમુખશ્રી (પ્રભારી: સંજીવની) અંજાર 9825163288
5 શ્રી અનિલભાઈ કેશવજીભાઈ ટાંક ઉપપ્રમુખશ્રી (પ્રભારી: મધ્યસ્થન્યાયપંચ) અંજાર 9925318834
6 શ્રી લાધુરામભાઈ જીવરામભાઈ રાઠોડ ઉપપ્રમુખશ્રી (સહપ્રભારી: મધ્યસ્થ ન્યાયપંચ) ખંભરા 9427235870
7 શ્રી મનોજભાઈ દુર્ગાલાલભાઈ વેગડ ઉપપ્રમુખશ્રી ગાંધીધામ 9825225277
8 શ્રી યોગેશભાઈ મગનભાઈ ચાવડા ઉપપ્રમુખશ્રી નાગપુર 9373129642
9 શ્રી અજયભાઈ પ્રાગજીભાઈ પઢિઆર ઉપપ્રમુખશ્રી (પ્રભારીશ્રી દેશ-વિદેશ સમન્વય સમિતિ) અંજાર 9428896437
10 શ્રી સુર્યકાન્તભાઈ નરભેરામભાઈ રાઠોડ ઉપપ્રમુખશ્રી (પ્રભારીશ્રી અભિલાષા સમિતિ) રાયપુર 9425513003
11 શ્રી ભારતેશભાઈ ગાંગજીભાઈ પરમાર ઉપપ્રમુખશ્રી રાયપુર 9425205517
12 શ્રી કમલેશભાઈ મોરારજીભાઈ ટાંક ઉપપ્રમુખશ્રી રાયપુર 9893250548
13 શ્રી હરિરામભાઈ દાનાભાઈ રાઠોડ ઉપપ્રમુખશ્રી જબલપુર 9424707613
14 શ્રી વિનોદભાઈ મોહનલાલભાઈ ખોડિયાર વરીષ્ઠ મહામંત્રીશ્રી (પ્રભારી: અધિવેશન આયોજન) અંજાર 9408244644
15 શ્રી વિનોદભાઈ કેશવજીભાઈ પઢિઆર મહામંત્રીશ્રી (અંજાર કાર્યાલય - મહાસભા વહીવટ) અંજાર 9978790488
16 શ્રી જીવરામભાઈ ભવાનભાઈ ટાંક મંત્રીશ્રી (વિશેષ પ્રભારી સંપર્ક સારથી) અંજાર 9427767551
17 શ્રી પરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ ચૌહાણ મંત્રીશ્રી (પ્રભારી: લક્ષ્ય) રાજકોટ 9426635142
18 શ્રી વિજયભાઈ પ્રાગજીભાઈ પઢિઆર મંત્રીશ્રી (પ્રભારીઃ વિશેષ સન્માન સમિતિ) અંજાર 7874557680
19 શ્રી ભગવાનજીભાઈ માધવજીભાઈ રાઠોડ મંત્રીશ્રી (લીગલડેસ્ક) નાગલપર 9824238040
20 શ્રી ચીમનલાલ હરીલાલ રાઠોડ મંત્રીશ્રી રાજનાંદગાંવ 7587116751
21 શ્રી દેવરામભાઈ જગમાલભાઈ ચૌહાણ મંત્રીશ્રી (રાયપુર કાર્યાલય) રાયપુર 9630653764
22 શ્રી કિશોરભાઈ ભગવાનલાલભાઈ ટાંક સહમંત્રીશ્રી (મીટીંગ વ્યવસ્થા) રાઉરકેલા 9938144277
23 શ્રી ઈશ્વરલાલભાઈ પરસોતમભાઈ રાઠોડ સહમંત્રીશ્રી (પ્રભારી: રાજનાંદગાંવ કાર્યાલય) રાજનાંદગાંવ 9770988336
24 શ્રી ઉદયભાઈ અરૂણભાઇ વરૂ સહમંત્રીશ્રી મહાસભા રાયપુર 9425204787
25 શ્રી હિતેશભાઈ મગનભાઈ વરૂ કોષાધ્યક્ષશ્રી રાયપુર 9300688763
26 શ્રી વિશાલભાઈ વાસુદેવભાઈ ચૌહાણ સહ કોષાધ્યક્ષશ્રી રાજનાંદગાંવ 9827194346
27 શ્રી ગિરીશભાઈ મહેશભાઈ પરમાર પ્રમુખશ્રી અ.ભા. યુવા મહામંડળ અંજાર 9925318626
28 શ્રીમતી વેલુબેન નારાયણભાઈ ચાવડા પ્રમુખશ્રી અ.ભા. મહિલા મહામંડળ રાયપુર 9329040333
29 શ્રી નરોત્તમભાઈ વાઘજીભાઈ જેઠવા ઝોનલ પ્રમુખશ્રી અમદાવાદ 9662524390
30 શ્રી સુરેશભાઈ નરોત્તમભાઈ ચાવડા ઝોનલ પ્રમુખશ્રી ભિલાઈ 9425235380
31 શ્રી કિરીટભાઈ રમણીકલાલભાઈ ચૌહાણ ઝોનલ પ્રમુખશ્રી ધનબાદ 9431120543
32 શ્રી નટવરલાલભાઈ હરિલાલભાઈ ચૌહાણ ઝોનલ પ્રમુખશ્રી નાસિક રોડ 8888365999
33 શ્રી વિનોદભાઈ વાલજીભાઈ પરમાર ઝોનલ પ્રમુખશ્રી હૈદરાબાદ 8790138631
34 શ્રી ભગવાનલાલ શિવલાલ રાઠોડ ઝોનલ પ્રમુખશ્રી જેપોર 9437821432
35 શ્રી મણીલાલભાઈ કેશવજીભાઈ ચાવડા સલાહકાર શ્રી રાયપુર 9329601404
36 શ્રી ભરતભાઈ કાન્તીલાલભાઈ સાવરીયા સલાહકાર શ્રી (પ્રભારી: ડિજિટલ વંશાવલી) રાયપુર 9301825240
37 શ્રી કાન્તીલાલભાઈ જીવરામભાઈ જેઠવા સલાહકાર શ્રી અંજાર 9824441140
38 શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ વિશનજીભાઈ પરમાર સલાહકાર શ્રી રાઉરકેલા 9337043922
39 શ્રી રણજીતભાઈ હરજીભાઈ પરમાર સલાહકાર શ્રી બાલાઘાટ 9425555782
40 શ્રી પરસોત્તમભાઈ રામજીભાઈ જેઠવા સલાહકાર શ્રી અંજાર 9426217851
41 શ્રી રમણીકભાઈ પ્રાગજીભાઈ વાઢેર સલાહકાર શ્રી ગાંધીધામ 9825262642
42 શ્રી દિનેશભાઈ ચીમનલાલ ચાવડા સલાહકાર શ્રી પુના 9823087362
43 શ્રી વિશ્વભરભાઈ કાનજીભાઈ રાઠોડ સલાહકાર શ્રી જયપુર 9214437437
44 શ્રી ધીરજલાલભાઈ શામજીભાઈ પરમાર સલાહકાર શ્રી રાયપુર 9893492823
45 શ્રી રસીકભાઇ વિશ્રામભાઈ પરમાર સલાહકાર શ્રી રાયપુર 9329103748
46 શ્રી પ્રવિણભાઈ શાંતિલાલભાઈ જેઠવા સલાહકાર શ્રી અંજાર 9825225910
47 શ્રી ભરતભાઈ વલમજીભાઈ વાઢેર માનદ્ તંત્રીશ્રી સેતુ સમાજ સંદેશ અંજાર 9426453176
48 શ્રી હિતેશભાઈ ભોગીલાલભાઈ ચૌહાણ અધ્યક્ષશ્રી સેતુ સમાજ સંદેશ - અંજાર 9909069057
49 શ્રી ભાવેશભાઈ રમેશભાઈ રાઠોડ પ્રભારીશ્રી મેરેજ બ્યુરો સમિતિ મહાસભા રાયપુર 9425838777
50 શ્રીમતી મીતાબેન અશોકભાઈ રાઠોડ અધ્યક્ષશ્રી મહિલા ઉત્કર્ષ લાતુર 9096598944
51 શ્રી ખુશીકાન્તભાઈ અમૃતલાલ રાઠોડ અધ્યક્ષશ્રી બંધારણ સુધારણા રાજનાંદગાંવ 7974961454
52 શ્રી બ્ર.ક. બાબુભાઈ અરજણભાઈ પરમાર પ્રમુખશ્રી કચ્છ પ્રાદેશિક માધાપર 9825297341
53 શ્રી હેમંતભાઈ હરીરામભાઈ ગોહિલ પ્રમુખશ્રી છત્તિસગઢ પ્રાદેશિક રાયપુર 9827936748
54 શ્રી નિખિલભાઈ ધનજીભાઈ ચૌહાણ પ્રમુખશ્રી વિદર્ભ પ્રાદેશિક નાગપુર 9823055699
55 શ્રી અશોકભાઈ મનજીભાઈ રાઠોડ પ્રમુખશ્રી મરાઠવાડા પ્રાદેશિક લાતુર 9421375886
56 શ્રી દિપકભાઈ નાનાલાલભાઈ ચૌહાણ પ્રમુખશ્રી ગુજરાત પ્રાદેશિક અમદાવાદ 9879549665
57 શ્રી કિશોરભાઈ વાલજીભાઈ પરમાર પ્રમુખશ્રી કોલફીલ્ડપ્રાદેશિક ધનબાદ 9431725010
58 શ્રી રવિભાઈ જવાહરભાઈ ચૌહાણ પ્રમુખશ્રી મુંબઈ પ્રાદેશિક પુના 9850966450
59 ડૉ . શ્રી કાન્તીલાલ પુરૂષોત્તમભાઈ ચાવડા પ્રમુખશ્રી રાજસ્થાન પ્રાદેશિક જયપુર 9828586718
60 શ્રી યોગેશભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ પરમાર પ્રમુખશ્રી આંધ્ર પ્રાદેશિક હૈદ્રાબાદ 9391144749
61 શ્રી નિતિનભાઈ માધવજીભાઈ વરૂ પ્રમુખશ્રી પશ્ચિમ ઓરિસ્સા પ્રાદેશિક રાઉરકેલા 9337405645
62 શ્રી કિરીટભાઈ ખીમજીભાઈ રાઠોડ પ્રમુખશ્રી મહાકૌશલ પ્રાદેશિક જબલપુર 9300902055
63 શ્રી વાસુદેવભાઈ રતિલાલભાઈ ચાવડા પ્રમુખશ્રી પૂર્વ ઓરિસ્સા પ્રાદેશિક કૅરેગઢ 9937569310
64 શ્રી પ્રદીપભાઈ પ્રભુલાલભાઈ ચાવડા પ્રમુખશ્રી કર્ણાટક પ્રાદેશિક કર્ણાટક 9448453387
65 શ્રી ઉમેશભાઈ બેચરભાઈ ખોડિયાર પ્રમુખશ્રી તામિલનાડુ પ્રાદેશિક ડીંડીગલ 9994379382
66 શ્રી દિપકભાઈ રતિલાલભાઈ ટાંક પ્રમુખશ્રી સિંગભુમ પ્રાદેશિક જમશેદપુર 9835177342
67 શ્રી ઉત્તમકુમાર મોરારજી ચૌહાણ પ્રમુખશ્રી પ . બંગાળ પ્રાદેશિક કોલકાતા 9831046629
68 શ્રી પ્રતિકભાઈ દિનેશભાઈ ટાંક મહામંત્રીશ્રી અ.ભા.યુવા મહામંડળ અંજાર 8128948884
69 શ્રીમતી પુનમબેન મુકુન્દભાઈ ટાંક મહામંત્રીશ્રી અ.ભા.મહિલા મહામંડળ રાયપુર 9981333981
70 શ્રી અનિલભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ ચાવડા કાર્યવાહક સભ્યશ્રી મહાસભા રાયપુર 9425204546
71 શ્રી દયારામભાઇ હિરજીભાઈ ટાંક કાર્યવાહક સભ્યશ્રી મહાસભા દુર્ગ 7587169147
72 શ્રી તૃષાર મોહનલાલ ચૌહાણ કાર્યવાહક સભ્યશ્રી મહાસભા વડોદરા 9426591239
73 શ્રી મુકુન્દભાઈ જેઠાલાલભાઈ પરમાર કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા કુકમા 9825441687
74 શ્રીમતી જ્યોતિબેન ભક્તિરામભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા જાલના 9421319802
75 શ્રી હંસરાજભાઈ વૃજલાલભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સભ્યશ્રી મહાસભા રાયપુર 9424212886
76 શ્રી દયારામભાઈ મેપાભાઈ ચૌહાણ કાર્યવાહક સભ્યશ્રી મહાસભા મુંબઈ 9011925766
77 શ્રી મનોજભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ સોલંકી કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા માધાપર 9825428100
78 શ્રી હિંમતલાલ પરસોતમભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા નાગલપર 9879007918
79 શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ કર્મસિંહભાઈ ટાંક કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા અમદાવાદ 9825053258
80 શ્રી પ્રવિણભાઈ કેશવલાલભાઈ ચાવડા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા કરીમનગર 9440083512
81 શ્રી નરેશભાઈ હરિલાલભાઈ ચાવડા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ધનબાદ 9431711104
82 શ્રી રમણીકભાઈ એચ. ચૌહાણ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા નાગપુર 9372047068
83 શ્રી મહેન્દ્રભાઈ શામજીભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા પુના 9527386080
84 શ્રી જયસિંહભાઈ અમૃતલાલભાઈ પરમાર કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ભુજ 9426454888
85 શ્રી નારણભાઈ પુંજાભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા દુર્ગ 9827177118
86 શ્રી ગૌતમભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ વરૂ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા વડોદરા 9825073795
87 શ્રી અમૃતલાલ અર્જુનભાઈ ટાંક કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા વડોદરા 9898547617
88 શ્રી શિવલાલભાઈ સામજીભાઈ ટાંક કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ગોંદિયા 9403060570
89 શ્રી કાન્તીલાલ શિવલાલજીભાઈ વેગડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ગોંદિયા 8805951881
90 શ્રી ગિરીશભાઈ વલમજીભાઈ સાવરીયા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ભિલાઈ 9977543236
91 શ્રી બલરામભાઇ ત્રિકમજીભાઈ જેઠવા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા અંજાર 9898370359
92 શ્રી પ્રકાશભાઈ હરિરામભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા જબલપુર 9300100225
93 શ્રી શરદભાઈ રમણીકભાઈ ચૌહાણ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા રાયપુર 8120677828
94 શ્રી કુંદનભાઈ બાબુભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા કુમ્હારી 9981009869
95 શ્રી હેમંતભાઈ નરભેરામભાઈ ચાવડા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા રાયગઢ 9617003700
96 શ્રી પંકજભાઈ રમેશચંદ્ર ચાવડા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા રાયપુર 9329103013
97 શ્રી અંબાલાલ વિરજીભાઈ ચૌહાણ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા બિલાસપુર 9981834888
98 શ્રી સુરેશભાઈ રતિલાલભાઈ ચૌહાણ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા કોરબા 9425540122
99 શ્રી બલરામભાઈ ભગવાનલાલભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા રાયપુર 9827113859
100 શ્રી વિનોદભાઈ લીલાધરભાઈ ચૌહાણ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ભુજ 9879150113
101 શ્રી જયંતભાઈ હરિભાઈ ટાંક કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા રાયપુર 9826126402
102 શ્રી હેમરાજભાઈ લાલજીભાઈ ચૌહાણ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા રાયપુર 9301102125
103 શ્રી હરગોવિંદભાઇ એચ. ચૌહાણ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા કુકમા 9825514351
104 શ્રી દેવેનભાઈ રવિન્દ્રભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ગોંદિયા 9665966018
105 શ્રી સુરેશભાઈ નારાણભાઈ પરમાર કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ગોંદિયા 9028421308
106 શ્રી પ્રકાશભાઈ પ્રભુલાલભાઈ જેઠવા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા પુના 9422569350
107 શ્રી ગિરીશભાઈ રામજીભાઈ ચૌહાણ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા પુના 9422010463
108 શ્રી શિવલાલભાઈ કરશનજીભાઈ ચાવડા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા જયપુર 8764060339
109 શ્રી રમેશભાઈ મુલજીભાઈ ચાવડા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા જગદલપુર 9669629436
110 શ્રી યોગેશભાઈ અમૃતલાલભાઈ ટાંક કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા જગદલપુર 8120600786
111 શ્રી હરિશભાઈ વલ્લભભાઈ પરમાર કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા વર્ધા 9423120382
112 શ્રી ગિરીશભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ ચાવડા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા રાજનાંદગાંવ 9827105920
113 શ્રી અરૂણભાઈ નરોત્તમભાઈ ચૌહાણ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ગાંધીધામ 9624280118
114 શ્રી રમણીકભાઈ ધારશીભાઈ જેઠવા કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ગાંધીધામ 9825297500
115 શ્રી ભાસ્કરભાઈ માધવજીભાઈ વરૂ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા મુંબઈ 9321795434
116 શ્રી ડોલરભાઇ હરીલાલભાઈ રાઠોડ કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા મુંબઈ 9028620236
117 શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ કેશવજીભાઈ પરમાર કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા નિઝામાબાદ 9848297341
118 શ્રી પ્રભુલાલભાઈ પરસોત્તમભાઈ પરમાર કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા ગાંધીધામ 8758473487
119 શ્રી અનિલભાઈ પરસોત્તમભાઈ ખોડિયાર કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા અંજાર 9825236151
120 શ્રી રાકેશભાઈ વનરાજભાઇ ટાંક કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા સિનુગ્રા 9825197337
121 શ્રી જ્યોતિકુમાર માધવજીભાઈ ટાંક કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા દુર્ગ 9826158848
122 શ્રીમતી ચિત્રાબેન શાંતિલાલ ખોડિયાર કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા જબલપુર 9424677891
123 શ્રી પ્રકાશભાઈ હિરજીભાઈ ટાંક કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા રાજનાંદગાંવ 9425237421
124 શ્રી મુકુન્દભાઈ જેઠાલાલભાઈ પરમાર કાર્યવાહક સમિતિ મહાસભા કુકમા 9825441687