કાર્યવાહક સમિતિ

સમ્માનીય સદસ્યગણ

"સમાજરત્ન" શ્રી વિનોદભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ સોલંકી

માધાપર

"સમાજ સંરક્ષક" શ્રી ભરતભાઈ કાંતિલાલ સાવરિયા

રાયપુર

(પૂર્વ પ્રમુખશ્રી) સલાહકારશ્રી વિશેષ પ્રભાર : ડીજીટલ વંશાવલી

શ્રી કાન્તીલાલ જીવરામભાઈ જેઠવા

અંજાર

(પૂર્વ પ્રમુખશ્રી) સલાહકારશ્રી

શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ વિશનજીભાઈ પરમાર

રાઉરકેલા

(પૂર્વ પ્રમુખશ્રી) સલાહકારશ્રી

શ્રી રણજીતભાઈ હરજીભાઈ પરમાર

બાલાપાટ

(પૂર્વ પ્રમુખશ્રી) સલાહકારશ્રી

શ્રી મણીલાલ કેશવજીભાઈ ચાવડા

રાયપુર

(પૂર્વ પ્રમુખશ્રી) સલાહકારશ્રી

શ્રી કુંવરજીભાઈ રણછોડભાઇ ટાંક

નાગલપર

(પૂર્વ પ્રમુખશ્રી) સલાહકારશ્રી

શ્રી રસીકભાઈ વિશ્રામભાઈ પરમાર

રાયપુર

માનદ્ સભ્યશ્રી

શ્રી વિમલભાઈ નારાયણભાઈ ચાવડા

રાયપુર

માનદ્ સભ્યશ્રી

શ્રીમતી પુષ્પાબેન જીવરામભાઈ ટાંક

અંજાર

માનદ્ સભ્યશ્રી


સમ્માનીય પદાધિકારીશ્રીઓ

શ્રી યોગેશભાઈ મગનભાઈ ચાવડા

નાગપુર

પ્રમુખશ્રી મહાસભા

શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ કેશવજીભાઈ પરમાર

રાજનાંદગાંવ

સલાહકાર પ્રમુખશ્રી (પૂર્વ પ્રમુખ મહાસભા)

શ્રી વિનોદભાઈ શાંતિલાલ જેઠવા

અંજાર

વરીષ્ઠ ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: સંજીવની)

શ્રી સુનિલભાઈ વિશ્રામભાઈ ચાવડા

હૈદ્રાબાદ

ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: આકાંક્ષા)

શ્રી મનોજભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ સોલંકી

માધાપર

ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: રાષ્ટ્રિય ડીજીટલ વસ્તીપત્રક)

શ્રી મનોજભાઈ દુર્ગાલાલભાઈ વેગડ

ગાંધીધામ

ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: આર્થિક ઉત્કર્ષ સમિતિ)

શ્રી દિનેશભાઈ ચીમનલાલ ચાવડા

પૂના

ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: ઘટક-પ્રાદેશિક સમિતિના માળખાનું પુન:ગઠન)

શ્રી લાધુરામભાઈ જીવરામભાઈ રાઠોડ

ખંભરા

ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: કચ્છ દર્શન પાર્મિક-ઔધોગિક પ્રવાસન)

શ્રી બલરામભાઈ ત્રિકમજીભાઈ જેઠવા

અંજાર

ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: મધ્યસ્થ ન્યાયપંચ)

શ્રી બ્ર.કુ. બાબુભાઈ અરજણભાઈ પરમાર

માધાપર

ઉપપ્રમુખશ્રી (સહપ્રભારી: માર્ષિક ઉત્કર્ષ સમિતિ)

શ્રી વિનોદભાઈ લીલાધરભાઈ ચૌહાણ

ભુજ

ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર : અભિલાષા)

શ્રી અંબાલાલ વિરજીભાઈ ચૌહાણ

બિલાસપુર

ઉપપ્રમુખશ્રી (સહપ્રભારી : આર્થિક ઉત્કર્ષ સમિતિ)

શ્રી હેમંતભાઈ હરિરામભાઈ ગોહિલ

રાયપુર

ઉપપ્રમુખશ્રી (સહપ્રભારી : રાષ્ટ્રીય ડીજીટલ વસ્તીપત્ર)

શ્રી વિજયભાઈ પ્રાગજીભાઈ પઢિયાર

અંજાર

ઉપપ્રમુખથી (વિશેષ પ્રભાર: દેશ-વિદેશ સમન્વય સમિતિ)

શ્રી દિપકભાઈ નાનાલાલભાઇ ચૌહાણ

અમદાશ

ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર : સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ)

શ્રી નિખીલભાઈ ધનજીભાઈ ચૌહાણ

નાગપુર

ઉપપ્રમુખશ્રી (સહપ્રભારી ; આકાંક્ષા સમિતિ)

શ્રીમતી જ્યોતિબેન ભક્તિરામભાઈ રાઠોડ

જાલના

ઉપપ્રમુખશ્રી (વિશેષ પ્રભાર : મેરેજ બ્યુરો)

શ્રી સુરેશભાઈ નરોત્તમભાઈ ચાવડા

ભીલાઈ

ઉપપ્રમુખશ્રી (સહપ્રભારી સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ)

શ્રી નારાયણભાઈ પુંજાભાઈ રાઠોડ

દુર્ગ

ઉપપ્રમુખશ્રી (સહપ્રભારી: ઘટકો-પ્રાદેશિક સમિતિના માળખાનું પુન:ગઠન)

શ્રી વિનોદભાઈ મોહનલાલ ખોડિયાર

અંજાર

વરીષ્ઠ મહામંત્રીશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: તંત્રીશ્રી સેતુ સમાજ સંદેશ)

શ્રી વિનોદભાઈ કેશવજીભાઈ પઢિયાર

અંજાર

મહામંત્રીશ્વી (મહાસભા સંપૂર્ણ વહીવટ)

શ્રી અજયભાઈ પ્રાગજીભાઈ પઢિયાર

અંજાર

મંત્રીશ્રી (મીટીંગ સંચાલન - મીનીટ્સ)

શ્રી સુરેશભાઈ રતિલાલ ચૌહાણ

કોરબા

મંત્રીશ્રી (મીટીંગ સંચાલન - મીનીટ્સ)

શ્રી ભગવાનજીભાઈ માધવજીભાઈ ટાંક

નાગલપર

મંત્રીશ્રી (લીગલ ડેસ્ક)

શ્રીમતી ગીતાબેન નટવરલાલ ચૌહાણ

નાસીકરોડ

મંત્રીશ્રી (ઑનલાઈન મીટિંગ મેનેજમેન્ટ)

શ્રી ચીમનલાલ હરિલાલ રાઠોડ

રાજનાંદગાંવ

મંત્રીશ્રી

શ્રી ગૌરવભાઈ હરિલાલભાઈ ચાવડા

રાયપુર

મંત્રીશ્રી (આઈ. ટી. સેલ)

શ્રી કિશોરભાઈ ભગવાનલાલ ઢાંક

રાઉરકેલા

મંત્રીશ્રી

શ્રી સુરેશ અનિલભાઈ ટાંક

અંજાર

સહમંત્રીશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: અંજાર કાર્યાલય)

શ્રી વિનોદભાઈ વાલજીભાઈ પરમાર

હૈદ્રાબાદ

સહમંત્રીશ્રી

શ્રી રમણીકભાઈ હિરજીભાઈ ચૌહાણ

નાગપુર

સહમંત્રીશ્રી (વિશેષ પ્રભાર: નાગપુર કાર્યાલય)

શ્રી હિતેશભાઈ મગનભાઈ વરૂ

રાયપુર

કોષાધ્યક્ષશ્રી

શ્રી પરસોત્તમભાઈ રામજીભાઈ જેઠવા

અંજાર

સલાહકારશ્રી

શ્રી વિશંભરભાઈ કાનજીભાઇ રાઠોડ

જયપુર

સલાહકારશ્રી

શ્રી રમણીકલાલ પ્રાગજીભાઈ વાઢેરે

ગાંધીધામ

સલાહકારશ્રી

શ્રીમતી વેલુબેન નારાયણભાઈ ચાવડા

રાયપુર

સલાહકારશ્રી

શ્રી ધીરજલાલ શામજીભાઇ પરમાર

રાયપુર

સલાહકારશ્રી

શ્રી કિરીટભાઈ રમણીકલાલ ચૌહાણ

ધનબાદ

ઝોનલ પ્રમુખશ્રી

શ્રી નટવરલાલ હિરાલાલ ચૌહાણ

નાસીકરોડ

ઝોનલ પ્રમુખશ્રી

શ્રી અરૂણભાઈ નરોત્તમભાઇ ચૌહાણ

ગાંધીધામ

ઝોનલ પ્રમુખથી

શ્રી શિવલાલ શામજીભાઈ ટાંક

ગોંદિયા

ઝોનલ પ્રમુખશ્રી

શ્રી યોગેશભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ પરમાર

હૈદ્રાબાદુ

ઝોનલ પ્રમુખશ્રી

શ્રી નીતીનભાઈ માધવજીભાઈ વરૂ

રાઉરકેલા

ઝોનલ પ્રમુખશ્રી

શ્રી હિતેશભાઈ ભોગીલાલ ચૌહાણ

અંજાર

અધ્યક્ષ , સેતુ સમાજ સંદેશ સંચાલન સમિતિ

શ્રી પરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ ચૌહાણ

રાજકોટ

અધ્યક્ષ, લક્ષ્ય સમિતિ

શ્રીમતી મીનાબેન અશોકભાઈ રાઠોડ

લાતુર

અધ્યક્ષા, મહિલા ઉત્કર્ષ સમિતિ

શ્રીમતી અમિતાબેન વિજયભાઈ સોલંકી

ભુજ

પ્રમુખશ્રી, અ.ભા.મહિલા મહામંડળ

શ્રી તુષાર મોહનભાઈ ચૌહાણ

વડોદરા

પ્રમુખશ્રી, અ.ભા.યુવા મહામંડળ

શ્રી હિંમતલાલ પરસોત્તમભાઈ રાઠોડ

નાગલપર

પ્રમુખશ્રી, કચ્છ પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી હેમંતભાઇ નાનાલાલ ચૌહાણ

બિલાસપુર

પ્રમુખશ્રી, છત્તીસગઢ પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી અશોકભાઇ મનજીભાઈ રાઠોડ

લાતુર

પ્રમુખશ્રી, મરાઠવાડા પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી જગદીશભાઈ પરષોત્તમભાઈ વરૂ

વડોદરા

પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી ઘનશ્યામ ભાઈ કરમશી ચૌહાણ

સંબલપુર

પ્રમુખશ્રી, પશ્ચિમ ઓરિસ્સા પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી ડો.કાન્તીલાલ પુરૂષોત્તમભાઈ ચાવડા

જયપુર

પ્રમુખશ્રી, રાજસ્થાન પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી કિશોરભાઈ વાલજીભાઈ પરમાર

ધનબાદ

પ્રમુખશ્રી, કોલફિલ્ડ પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી હિરાલાલ કેશવજીભાઇ ખોડિયાર

મુંબઈ

પ્રમુખશ્રી, મુંબઈ પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી જીતેન્દ્રભાઇ રણજીતભાઈ પરમાર

બાલાઘાટ

પ્રમુખશ્રી, વિદર્ભ પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી નટવરલાલ નરસીભાઇ રાઠોડ

વિશાખાપટનમ

પ્રમુખશ્રી, આંધ્ર પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી પ્રદિપભાઈ પ્રભુલાલભાઈ ચાવડા

ગુલબર્ગા

પ્રમુખશ્રી, કર્ણાટક પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી દિપકભાઈ રતિલાલભાઈ ટાંક

જમશેદપુર

પ્રમુખશ્રી, સીંગભુમ પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી ઉત્તમરામભાઈ મોરારભાઈ ચૌહાણ

કોલકાતા

પ્રમુખશ્રી, પશ્ચિમ બંગાળ પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી ઉમેશભાઈ બેચરભાઈ ખોડિયાર

મદુરાઈ

પ્રમુખશ્રી, તામિલનાડુ પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી દિનેશભાઈ નાનાલાલ ટાંક

કટક

પ્રમુખશ્રી, પૂર્વ ઓરિસ્સા પ્રાદેશિક સમિતિ

શ્રી લીલાધરભાઈ રતિલાલ ખોડિયાર

શહડોલ

પ્રમુખશ્રી, મહાકૌશલ પ્રાદેશિક સમિતિ